voor ouders

Ouders van schoolgaande kinderen kunnen het soms moeilijk hebben. Hoe kan ik mijn kind het beste door de school heen helpen, zonder er teveel bovenop te zitten? Bijna alle ouders worstelen wel eens met die vraag.

Veel ouders hebben ook gemerkt dat huiswerk maken en andere schooltaken een bron van conflicten kan zijn. Uit oprechte bezorgdheid voor je kind ben je geneigd je daarmee te bemoeien, maar dat kan door het kind als betutteling ervaren worden. Vooral tieners zijn daar gevoelig voor. Ze willen autonoom zijn.

gesprekken en ouderavonden

Ouders van kinderen die door ons 1-op-1 worden gecoacht, bieden wij driehoeksgesprekken aan waarin we samen met het kind bedenken wat de beste begeleiding is. Het doel is dat het kind leert omgaan met zelfstandigheid en autonomie, en hulp vraagt wanneer het nodig is. Veel jongeren vinden het moeilijk om hulp te vragen. Ze zien dat als falen, terwijl autonomie juist inhoudt dat je zelf bepaalt wanneer je hulp nodig hebt en welke hulp voor jou het beste werkt. Wanneer ouders en kinderen hierover met elkaar goede afspraken maken, kan de vrede terugkeren in huis en het kind groeit naar grotere zelfstandigheid.

Voor ouders van kinderen die deelnemen aan de Dicover! groepssessies organiseren we ouderavonden, waarin ouders hun ervaringen kunnen uitwisselen. Ouders vinden op zulke avonden veel steun bij elkaar. De kinderen nodigen we voor een van de avonden uit. Ze zitten dan niet bij de eigen ouders, maar gaan in gesprek met andere ouders. Dat is voor alle partijen vaak een eye-opener. Ook voor deze avonden is het doel kinderen te leren omgaan met zelfstandigheid en autonomie.