alvast wat lezen?

Bij onze trainingen gebruiken we een aantal boeken en artikelen waarmee wij goede ervaringen hebben.

(hoog)begaafdheid

Zoals elders te lezen is, gebruiken wij liever de term ‘slim’ dan hoogbegaafd. Niettemin geeft de literatuur over hoogbegaafdheid bruikbare inzichten voor de begeleiding van kinderen die meer nodig hebben dan school veelal kan bieden.

Uit de pen van de Belgische prof. Tessa Kieboom vloeiden veel boeken over (hoog)begaafdheid, die zowel ouders als leraren goede inzichten kunnen geven, o.a.:
Kieboom, T. (2011). Jij kan beter. Witsand.
Kieboom, T., & Venderickx, K. (2017). Meer dan intelligent. Lannoo.
En voor de kinderen zelf:
Kieboom, T., & Verheye, D. (2016). De hoogbegaafdheid survivalgids. Abimo.

Een handige site van KPCgroep over hoogbegaafdheid en onderpresteren:
Links handreiking hoogbegaafdheid VO

onderpresteren

Enkele van de boeken waarop we onze cursussen en begeleidingstrajecten hebben gebouwd:
De Boer, E., Van Kordelaar, N., & Althuizen, M. (2016). Een andere kijk op onderpresteren. SWP.
Van Mameren-Schoehuizen, I., Groensmit, M., & Jansen, I. (2010). Zie je me wel? Motiveren van begaafde leerlingen in het VWO. Acco.

Dit boek kan ouders en begeleiders van onderpresterende basisscholieren helpen:
Bruyn, S. (2001). Onderpresteren op de basisschool. Van Gorcum.
En voor middelbare school:
Bruyn, S., & Schaminée, M. (2009). Onderpresteren. Help je kind de middelbare school door zonder duwen en trekken. SWP.

Voor wie geen moeite heeft met Engels lezen:
Whitley, M. D. (2001). Bright Minds, Poor Grades. Understanding and motivating your underachieving child. Perigree.

Lees ook ons artikel in Van Twaalf Tot Achttien, oktober 2020: Een goed gesprek.

denken

Het boek De Denkende Klas spoort leraren en opvoeders aan meer met kinderen te denken. Het onderwijs is op veel scholen vooral kinderen kennis en vaardigheden laten reproduceren en hen voorbereiden op toetsen en examens. Wanneer we hen zelf laten nadenken (diep denken) over belangrijke onderwerpen, prikkelt dat hun nieuwsgierigheid en zijn ze meer gemotiveerd. De ervaring leert dat de kennis op de lange termijn beter blijft hangen. De Denkende Klas wisselt korte theoretische uitleg af met een veelheid aan praktische toepassingen, waarmee de lezer direct aan de slag kan.

Van der Wateren, D. (2020). De denkende klas. Motiveer je leerlingen door samen met hen vragen te stellen en na te denken. LannooCampus. Online bestellen.

jongens

In dit boek schrijft een groot aantal auteurs over de bijzondere problematiek van jongens in het onderwijs:
Woltring, L., & Van Der Wateren, D. (Red.). (2019). De ontwikkeling van jongens in het onderwijs. Context en praktijk van primair tot en met hoger onderwijs. LannooCampus.
Je kunt het boek hier online bestellen.

verwondering

Dit boek biedt opvoeders en leraren talloze handreikingen om de lessen interessanter te maken en meer diepgang te geven:
Van Der Wateren, D. (2016). Verwondering. Leren creatief en kritisch denken door vragen te stellen. Ten Brink.
Je kunt het boek Verwondering hier online bestellen.