Lezen

Bij onze trainingen gebruiken we een aantal boeken en artikelen waarmee wij goede ervaringen hebben.

(Hoog)begaafdheid

Zoals elders te lezen is, gebruiken wij liever de term ‘slim’ dan hoogbegaafd. Niettemin geeft de literatuur over hoogbegaafdheid bruikbare inzichten voor de begeleiding van kinderen die meer nodig hebben dan school veelal kan bieden.

Onderpresteren

De volgende boeken vormen de basis van onze begeleiding van onderpresterende leerlingen

Jongens

In de zomer van 2019 verscheen het boek De Ontwikkeling van Jongens in het Onderwijs – Context en Praktijk van Primair tot en met Hoger Onderwijs.

Je kunt het boek hier online bestellen.

Verwondering

Het boek Verwondering — Leren Creatief en Kritisch Denken door Vragen te Stellen biedt opvoeders en leraren talloze handreikingen om de lessen interessanter te maken en meer diepgang te geven.

Je kunt het boek Verwondering hier online bestellen.