gesprekken met leerlingen

Als leraren zijn wij gewend dat naar ons geluisterd wordt. Lesgeven is in veel gevallen – helaas – voornamelijk een kwestie van zenden en te weinig een kwestie van luisteren. Dat is niet heel vreemd. Daar is tijdens onze opleiding weinig aandacht aan besteed. Daar lag de nadruk vooral op didactiek en weinig op pedagogiek, al zien we de laatste jaren daar enige verbetering.

De workshops ‘gesprekken met leerlingen’ zijn bedoeld voor iedereen die heeft ervaren dat een goede leraar niet alleen didactische kwaliteiten nodig heeft, maar ook pedagogische en coachende kwaliteiten. Ook anderen die dagelijks met jonge mensen werken kunnen de behoefte voelen zich te bekwamen in het voeren van ‘Een Goed Gesprek’. Lees ook de pagina Luister je wel naar mij?

maatwerk

De workshop kan bestaan uit 1 dagdeel dat bedoeld is als introductie, en waarin de elementaire beginselen van het voeren van een goed gesprek worden uitgelegd en geoefend.

Voor meer informatie en aanmelding, vul het Contactformulier in.

Voor wie zich verder wil bekwamen kan deze introductie worden uitgebreid naar drie dagdelen, waarin geoefend wordt met coachen en begeleiden van kinderen en jongeren.

Een van de oefengesprekken vindt plaats met leerlingen van de school waar de cursisten aan zijn verbonden. In onze ervaring is dat voor veel leraren een eye opener, vooral wanneer ze feedback krijgen van de leerlingen met wie ze een gesprek hebben geoefend.