Discover! groepen

De begeleiding van groepjes onderpresterende leerlingen en studenten lijkt veel op de een-op-een begeleiding. Dezelfde onderwerpen worden behandeld. Het verschil is dat leeftijd- en lotgenoten elkaar inspireren en elkaar door moeilijke tijden kunnen helpen. Ze ontdekken dat ze niet de enigen zijn die hiermee worstelen. Samen ontdekken ze hoe ze zich uit het moeras van onderpresteren kunnen trekken.

Discover! is geschikt voor jongeren vanaf 12 jaar van alle schooltypen. De groepjes bestaan uit maximaal zes jongeren van dezelfde leeftijd en schooltype. Aan de groepssessies gaan intakegesprekken vooraf met individuele deelnemers. We willen zeker zijn dat iedereen op de juiste plek zit in een groep en niet een andere vorm van hulp nodig heeft. Het eerste gesprek met de groep is een kennismaking, waarbij de deelnemers vertellen waarom ze meedoen en wat ze willen bereiken. Ook wij vertellen iets over onszelf en leggen uit wat ons motiveert op deze manier met jonge mensen te werken.

Net als bij de een-op-een-gesprekken komen in 6 tot 10 gesprekken in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde: ‘fixed’ en groei mindset, motivatie, autonomie, inzicht in je eigen (studie)gedrag, uitstelgedrag. Afhankelijk van de behoeften van de groep besteden we aandacht aan planning, studievaardigheden, concentratie en andere zg. executieve functies.

Onze ervaring is dat Discover!-groepen na een tijd een eigen leven gaan leiden. Deelnemers vormen kleine groepjes die gaan samenwerken, elkaar opzoeken en samen huiswerk maken. Die groepsdynamiek is ook de kracht van deze aanpak. Ze slepen elkaar erdoorheen.

Aan het Discover!-traject zijn ook twee ouderavonden verbonden. Daar leggen we onze werkwijze uit. Ouders hebben de gelegenheid ervaringen uit te wisselen. We maken afspraken over de begeleiding thuis: wat werkt en wat werkt niet?

Na de eerste reeks van gesprekken volgt een pauze van een maand, waarin de deelnemers in de praktijk brengen wat ze hebben geleerd. Daarna volgen nog een paar terugkom-sessies waarin ervaringen en tips worden uitgewisseld.

Op onze eigen school hebben we in de loop van jaren het ene na het andere groepje de knop zien omdraaien. Leerlingen die er halverwege het jaar hopeloos voorstonden, slagen een paar maanden later met goede cijfers.