Coaching

Wij begeleiden jongeren die vastlopen op school. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Veel tieners, met name als ze meer dan gemiddeld begaafd zijn, vervelen zich op school. Ze worden te weinig uitgedaagd, de dingen waarvoor zij zich interesseren zijn voor school niet belangrijk, hun vragen worden niet serieus genomen. Daardoor raken ze hun motivatie voor school kwijt en kunnen het helemaal opgeven. Dat kan leiden tot onderpresteren en afstromen naar een lager niveau dan waar ze begonnen.

Onderpresteren

We spreken van onderpresteren wanneer een leerling

Persoonlijke begeleiding

Jongeren, vanaf groep 8 tot en met het examenjaar van het vo, die onderpresteren of op andere manieren vastlopen op school, kunnen wij begeleidingstrajecten op maat aanbieden. Die kunnen bestaan uit een reeks een-op-een gesprekken of bijeenkomsten met groepjes van maximaal zes jongeren.

Ouders, maar ook jongeren zelf, kunnen een afspraak maken met een van ons voor een kennismakingsgesprek; met Els wanneer je in de omgeving van Leiden woont en met Dick wanneer je in de omgeving van Amsterdam woont. Ga naar de pagina Contact om een afspraak te maken.