coaching

Veel tieners vervelen zich op school. Ze worden te weinig uitgedaagd. De dingen waarvoor zij zich interesseren zijn voor school niet belangrijk, hun vragen worden vaak niet serieus genomen. Daardoor kunnen ze hun motivatie voor school kwijtraken en gaan onderpresteren. Dat kan ertoe leiden dat ze het zelfs helemaal opgeven en afstromen naar een lager niveau dan waar ze begonnen. Dat is in veel gevallen onnodig en, wanneer we er vroeg genoeg bij zijn, is het probleem meestal te verhelpen.

Wij begeleiden jongeren die op school vastlopen. Onze aanpak is erop gericht hen inzicht te geven in de oorzaken van hun gebrek aan motivatie, hun uitstelgedrag of onhandige planning. We werken in een reeks gesprekken op een praktische manier aan gedragsverandering. De jongere leert de zelf gestelde doelen bereiken en weer trots te zijn op behaalde resultaten.

onderpresteren

We spreken van onderpresteren wanneer een leerling gedurende langere tijd resultaten behaalt die niet passen bij zijn of haar niveau. We onderscheiden relatieve en absolute onderpresteerders. De eerste halen niet de resultaten die we op grond van hun intelligentie mogen verwachten, maar presteren wel op het gemiddelde niveau van hun groep. Die vallen niet zo snel op, omdat hun cijfers er niet negatief uitspringen. Absolute onderpresteerders laten resultaten zien die niet alleen onder hun eigen niveau liggen, maar ook onder het groepsgemiddelde.

Voor allebei, relatieve en absolute onderpresteerders, geldt dat hun schoolresultaten ook de rest van hun leven negatief kunnen beïnvloeden. Nergens zin in hebben, somberheid, het niet zien zitten. De jongere zelf ziet vaak geen mogelijkheid zich uit dit moeras te trekken. Wij kunnen hem of haar daarbij helpen.

1-op-1 en groepsbegeleiding

Jongeren, vanaf groep 8 tot en met het examenjaar van het vo en het laatste jaar mbo, die onderpresteren of op andere manieren vastlopen op school, kunnen wij begeleidingstrajecten op maat aanbieden. Die bestaan uit een reeks een-op-een gesprekken of bijeenkomsten met groepjes van maximaal zes jongeren. Daarbij betrekken we ook de ouders. Op de pagina’s Discover! 1-op-1 en Discover! groepen leggen we onze aanpak verder uit.

Ouders, maar ook jongeren zelf, kunnen een afspraak maken met een van ons voor een kennismakingsgesprek; met Els wanneer je in de omgeving van Leiden woont en met Dick wanneer je in de omgeving van Amsterdam woont. Ga naar de pagina Contact om een afspraak te maken.